Våra försäkringar

Dödsfallsförsäkring
utfaller vid dödsfall. Premien betalas högst till 80 år. För försäkring med slutålder 90 år utbetalas försäkringsbeloppet vid dödsfall före 90 års ålder, eller när du själv begär efter 90 års ålder. Du kan återköpa försäkringen innan försäkringens slutålder.

Sparförsäkring                                                                                           är ett sparande till dig själv, dina barn eller barnbarn. Försäkringen kan utfalla mellan 10-80 år, eller vid dödsfall dessförinnan. Vid försäkringens slutålder skall den utbetalas.

Förmånstagarförordnande.
Du väljer själv vem som ska få försäkringsbeloppet genom att ange ett förmånstagarförordnande. Finns inget förmånstagarförordnande utbetalas försäkringsbelopp vid dödsfall till make/maka, eller om make/maka inte finns, dödsboet. Med make/maka jämställs den som enligt lagens mening är sambo.

Skattefritt. Försäkringsbeloppet utfaller skattefritt.